Verlangen naar een Kind moet door JavaScript ondersteund worden.

Verlangen naar een Kind
Verlangen naar een Kind

Anamnese

Anamnese is de officiële naam voor een onderzoek naar erfelijke ziektes door een deskundige arts in de vorm van een vraaggesprek.

Elke man die besluit spermadonor te worden bij een spermabank is verplicht een anamnese te ondergaan. Bij hem wordt dan onderzocht of er bij hem in de familie erfelijke ziektes voorkomen. De arts, met wie de spermadonor een vraaggesprek heeft, stelt de man in kwestie een reeks vragen. Aan de hand hiervan kan de arts achteraf bepalen of de spermadonor belast is met erfelijke ziektes in zijn familie.

Naast erfelijke ziektes wordt er ook gekeken of de spermadonor in zijn persoonlijk leven verhoogd risico loopt op het ontstaan/ontwikkelen van een (nieuwe) erfelijke ziekte door middel van een mutatie. Bijvoorbeeld: Als een spermadonor met veel radioactief materiaal werkt, krijgt hij veel straling door zijn lichaam en door zijn teelballen. Deze straling veroorzaakt mutaties in het DNA wat weer tot nieuwe erfelijke ziektes kan leiden bij de volgende generatie. Een dergelijke spermadonor wordt in zo'n geval afgewezen als spermadonor bij de spermabank.

Als de spermadonor eenmaal goedgekeurd is voor de anamnese - en natuurlijk voor de rest van de onderzoeken bij de spermabank - wordt hij toegelaten als spermadonor. Een B-donor kan zorgeloos gaan doneren. Een C-donor kan dat ook, maar hij zal tegen 1 probleem aanlopen: Indien een C-donor een bewijs wil aanvragen van zijn anamnese, zal hij dat niet krijgen. Spermabanken geven namelijk geen verklaringen af van anamneses. De reden hiervan is dat ze bang zijn later juridisch vervolgd te kunnen worden, in het geval ze tijdens de anamnese een fout hebben gemaakt. Ze lopen dan het risico schadevergoeding te moeten betalen bij een eventuele rechtszaak. Om dit te voorkomen geven ze dus nooit verklaringen van anamneses af.

Ontvangers van C-donoren die dus kiezen voor zelfinseminatie, zullen haar/hun donor moeten geloven op zijn woord. Het enige wat een C-donor aan zijn ontvangers kan bewijzen dat hij voor de anamnese is goedgekeurd, is dat hij een keer (als bekende donor) heeft gedoneerd bij een spermabank. Hiermee kan de C-donor bewijzen aan zijn ontvangers dat hij is aangenomen voor de spermabank en dus ook is goedgekeurd voor de anamnese.

Powered by:
DHTML Menu By Milonic JavaScript